Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği” gereğince internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunlu zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, Sözleşme detayları aşağıda belirtildiği gibidir.

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. SATICI Bilgileri;

Ünvanı : Gurme Dünyası Gıda, Sanayi ve Ticaret – Dilek Çimen
(http:/www.mrandmrspopcorn.com.tr)

Adresi : Turban Cad. No:27/A Kilyos – Sarıyer/İSTANBUL
(Sarıyer Vergi Dairesi – 18799920454)

Telefon : 0212 201 20 34

Cep : 0538 876 40 49

Fax : 0212 201 20 35

E-posta : info@ mrandmrspopcorn.com.tr

1.2. ALICI Bilgileri;

ALICI, iş bu sözleşme hükümleri çerçevesinde http:/www.mrandmrspopcorn.com.tr internet adresinden ürün satın alan gerçek veya tüzel kişidir.

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait http:/www.mrandmrspopcorn.com.tr adresli internet sitesinden elektronik ortamda fiyat, özellik vb. bilgilerini inceleyerek siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu ve yürürlükteki Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden
ibarettir.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı Aşağıda Belirtildiği Gibidir;

3.1. Mr.&Mrs. Popcorn Karamelli Popcorn (80 gr.)
(1 ad. KDV dahil toplam 7,5 TL + Kargo Bedeli)

3.2. Mr.&Mrs. Popcorn Çikolatalı Popcorn (80 gr.)
(1 ad. KDV dahil toplam 7,5 TL + Kargo Bedeli)
3.3. Mr.&Mrs. Popcorn Çedar Peynirli Popcorn (30 gr.)
(1 ad. KDV dahil toplam 7,5 TL + Kargo Bedeli)

3.4 Mr.&Mrs. Popcorn Üçü Bir Arada
(Karamelli, Çikolatalı ve Çedar Peynirli Popcorn)
(1 ad. KDV dahil toplam 17,5 TL + Kargo Bedeli)

Kargo/nakliye ücreti 5 TL olup, bu tutarı sipariş toplam tutarına eklenmekte ve ALICI tarafından ödenmektedir. Ürün bedeline dâhil değildir.

MADDE 4– KARGO ve ÖDEME ŞEKLİ

4.1. http:/www.mrandmrspopcorn.com.tr sitesindeki tüm ödemeler Garanti Bankası Güvenli Ortak Ödeme Sayfası (Bu ödeme sayfasının tasarımı, bakımı ve güvenliği Garanti Bankası tarafından sağlanmaktadır.) veya PAYPAL ödeme sistemleri üzerinden online – tek ödeme olarak gerçekleşmektedir.

4.2. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan/PAYPAL hesabınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir. Muhtemel sipariş iptali veya stok sorunları nedeniyle sipariş iptallerinde kredi kartınıza/PAYPAL hesabınıza para iadesi 3 iş günü içerisinde yapılacaktır.

4.3. Siparişlerinizin olası sebeplerle iptali durumunda; 3 iş günü içerisinde ürün bedeli kredi kartınıza iade edilir. Ancak, kredi kartı bilgilerinizi doğru ve eksiksiz olarak şirketimiz finans yetkililerine bildirmeniz gerekmektedir.

4.4. http:/www.mrandmrspopcorn.com.tr sitesinde verilen tüm siparişler Aras Kargo tarafından en geç 3 iş günü içinde müşteriye ulaştırılmaktadır. Şehir içi ve şehir dışı gönderim ücreti aynı olup 5 TL olup ALICI tarafından ödenmektedir. 100 TL ve üzeri siparişlerde kargo bedavadır.

MADDE 5– SÖZLEŞMENİN İFASI VE TESLİMAT

5.1. Teslimat SATICI tarafından kargo yolu ile ALICI’nın internet sitesinde (http:/www.mrandmrspopcorn.com.tr) belirttiği adrese yapılacaktır.

5.2. SATICI, ALICI’nın siparişinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren taahhüt ettiği süre içinde edimini yerine getirmek zorundadır. Mal satışlarında bu süre her halükarda 30 günü geçemez.

5.3. SATICI’nın 5.1.de yer alan yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, ALICI sözleşmeyi feshedebilir.

5.4. Sözleşmenin feshi durumunda, SATICI, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde ALICI’ya ödemek zorundadır.

5.5. Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde SATICI’nın bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde ALICI’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on 14 gün içinde iade etmesi zorunludur. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez.

MADDE 6- GENEL HÜKÜMLER

6.1- ALICI, http:/www.mrandmrspopcorn.com.tr internet sitesinden, madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürün ve/veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat ve “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği”nin 5. Maddesi kapsamındaki tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini açıkça beyan eder.

6.2- Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

6.3- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve faturası ile teslim edilmesinden sorumludur.

6.4- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için, elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmenin ALICI tarafından yine elektronik ortamda teyit işleminin gerçekleştirilmiş olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.5- SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

MADDE 7- CAYMA HAKKI

7.1. ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde ambalajı açmadan, ürünü kullanmadan, tahrip etmeden/bozmadan satın almaktan herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin vazgeçerek teslim aldığı şekli ile iade etme hakkına sahiptir.

7.2. Cayma hakkı süresi, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir

7.3. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile SATICI veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.

7.4. ALICI tarafından cayma bildiriminin yapılabileceği adres ya da e-posta bilgileri;
Ünvanı : Gurme Dünyası Gıda, Sanayi ve Ticaret – Dilek Çimen
(http:/www.mrandmrspopcorn.com.tr)

Adresi : Turban Cad. No:27/A Kilyos – Sarıyer/İSTANBUL
(Sarıyer Vergi Dairesi – 18799920454)

E-posta : info@ mrandmrspopcorn.com.tr

7.5. ALICI cayma bildirimini yapması sonrasında, ürünü taşıyıcı ARAS Kargo şirketi ile SATICI’ya gönderecektir.

7.6. SATICI’nın Yükümlülükleri;

7.6.1. SATICI, ALICI’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.

7.6.2. SATICI, 7.4.1.de belirtilen tüm geri ödemeleri, ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır.

7.6.3. Cayma hakkının kullanımında SATICI’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla malın geri gönderilmesi halinde, tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. SATICI’nın ön bilgilendirmede iade için herhangi bir taşıyıcıyı belirtmediği durumda ise, ALICI’dan iade masrafına ilişkin herhangi bir bedel talep edilemez. İade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcının, tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda SATICI, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın ALICI’dan alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

7.7. ALICI’nın Yükümlülükleri;

7.7.1. SATICI malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 14 gün içinde malı SATICI’ya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.

7.7.2. ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

7.8. Cayma Hakkının İstisnaları;
Ürünün ALICI veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişiye tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan malların iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmadığından bu durumda ALICI cayma hakkı talep edemez.

MADDE 8- ZARARDAN SORUMLULUK

8.1. SATICI, malın ALICI ya da ALICI’nın taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.

8.2. ALICI’nın, SATICI’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan SATICI sorumlu değildir.